Ma Cà Rồng Quý Tộc Phần 25
Ma Cà Rồng Quý Tộc Phần 25

Ma Cà Rồng Quý Tộc Phần 25

Tác giả : Son Je Ho - Lee Gwang Su

  • Số trang : 221
  • Lượt xem : 90
  • Lượt tải: 1
  • Đã đọc : 32
  • Kích thước : 23.97 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Ma Cà Rồng Quý Tộc Phần 25

Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel (hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm...

Nhóm dịch: Red Sky Group 1 10 + [S.We] Group 10 2xx, Shiny 244-

Danh sách bình luận

Thuộc bộ

Bộ truyện tranh Ma Cà Rồng Quý Tộc

Xem chi tiết

Brand Slider