Mai Hoa Ngũ Lộ Quyền
Mai Hoa Ngũ Lộ Quyền

Mai Hoa Ngũ Lộ Quyền

Tác giả : Nam Đào

  • Số trang : 112
  • Lượt xem : 236
  • Lượt tải: 58
  • Đã đọc : 53
  • Kích thước : 22.86 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Mai Hoa Ngũ Lộ Quyền

Bài Mai hoa ngũ lộ quyền này nguyên xa các nhà quyền sư trứ danh đều đi bài và tỷ võ, mỗi khi muốn khoa trương cái nghệ tuyệt kỹ của mình cho công chúng xem, phải chọn một khu đất rộng, rồi giống ro8 cái cọc lên, mỏi cái cọc đều làm bằng cây gỗ thực to đó là nhị hoa chung quanh lại ghép 4 cây que lớn đó là cánh hoa, nghĩa là mỗi một cái cục tức là một đóa hoa mai vậy. Phàm những người tỷ võ lên đến Mai-hoa trang, thì một bước tiến một bước thoái đều có phép độ cả, vả khi múa bài hoặc tỷ thí, chân tay vận động đều phải hợp với nhau, không được sai một ly nào, nếu dùng sai phép nhỡ trượt chân mà ngã xuống đất thì khó toàn được tính mệnh, chính là món kỹ nghệ hùng quyền mà cũng là lôi công phu tuyệt đỉnh ở trong môn bí thụ vậy.

Danh sách bình luận

Brand Slider