Mặt dày tâm đen
Mặt dày tâm đen

Mặt dày tâm đen

Tác giả : Chin Ning Chu

  • Số trang : 344
  • Lượt xem : 113
  • Lượt tải: 16
  • Đã đọc : 39
  • Kích thước : 1.3 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Mặt dày tâm đen

Có một bí quyết ẩn trong mọi thành công. Các lãnh chúa thời xưa nắm rõ nó. Những người Mỹ tiên phong nắm rõ nó. Các doanh nhân Châu Á sử dụng nó. Giờ đây, Chin-Ning Chu, chuyên gia hàng đầu thế giới về tư duy kinh doanh phương Đông, giải thích qui luật tự nhiên kiên kết giữa tư tưởng và thành tựu cụ thể. Kết hợp cả triết lý phương Đông và phương Tây, Tâm Đen – Mặt Dày chỉ ra cách thức giải phóng và tận dụng sức mạnh tích cực lớn lao ẩn trong mỗi chúng ta.

Danh sách bình luận

Brand Slider