Mắt Sáng, Lòng Trong, Bút Sắc

Tác giả : Hữu Thọ
  • Lượt đọc : 73
  • Kích thước : 11.50 MB
  • Số trang : 302
  • Đăng lúc : 3 tháng trước
  • Số lượt tải : 57
  • Số lượt xem : 428
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Mắt Sáng, Lòng Trong, Bút Sắc trên điện thoại
Báo chí là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội, là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Chính vì thế, báo chí phải thông tin trung thực về tình hình trong nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân... Nhà báo phải là người có đủ các tiêu chuẩn chính trị, văn hóa đạo đức và nghiệp vụ báo chí; phải thông tin trung thực, chính xác các sự kiện; phản ánh được ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Muốn thế, nhà báo phải thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và phẩm chất đạo đức.

Nhà báo Hữu Thọ - nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nguyên Trợ lý Tổng Bí thư, là người có hơn 50 năm gắn bó, tâm huyết với nghề báo. Không ít lần ông bày tỏ những trăn trở của mình về bản lĩnh, đạo đức và lương tâm của người làm báo hiện nay. Từ năm 1996, nói chuyện với các nhà báo trẻ, ông đã cho rằng, nhà báo phải “Mắt sáng, Lòng trong, Bút sắc”, nghĩa là phải có bản lĩnh, đạo đức và lương tâm, phải trung thực, phải có tinh thần đấu tranh và có năng lực nghề nghiệp.

Cùng với các tác phẩm báo chí nổi tiếng, Nhà báo Hữu Thọ còn có mảng sách về nghiệp vụ báo chí. Sau cuốn sách Công việc của người viết báo (1987, 1998, 2000), Nghĩ về nghề báo (1998), nhân ngày Báo chí Việt Nam (21/6/2003), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn sách Mắt sáng, Lòng trong, Bút sắc của nhà báo Hữu Thọ, lấy tựa đề từ bài phát biểu của ông năm 1996. Cuốn sách đã được đông đảo bạn đọc hoan nghênh đón nhận, nhất là những người làm báo.

Cho đến nay, sau 8 năm ra mắt bạn đọc lần đầu tiên, cuốn sách đã được tái bản nhiều lần và Nhà xuất bản vẫn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến bạn đọc đề nghị tái bản cuốn sách. Để đáp ứng yêu cầu đó, lần đầu tiên, cuốn sách đã được tái bản nhiều lần và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật quyết định xuất bản lần thứ tư cuốn sách này.

Cuốn sách bao gồm các bài viết, bài nói chủ yếu của nhà báo Hữu Thọ về nghề báo. Tuy mỗi bài đề cập một vấn đề khác nhau xung quanh nghề báo, nhưng từ trong sâu thẳm đó là những lời nhắn gửi tâm huyết của ông đối với các nhà báo trẻ về bản lĩnh, đạo đức và lương tâm của người làm báo; là những trăn trở, suy nghĩ của ông về nghề báo trước những phát triển mới cũng như những cám dỗ tầm thường của cuộc sống, đặt ra cho nhà báo những nhiệm vụ và trách nhiệm mới, nhất là trong thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay. Cuốn sách giống như một giáo trình về nghiệp vụ báo chí cho sinh viên các khoa báo chí và có tác dụng thiết thực cho các nhà báo, nhất là cho các nhà báo trẻ tham khảo.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 4 năm 2021
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT