Mẹ Ơi, Con Được Sinh Ra Từ Đâu?

Cuốn sách này được viết với mục đích giúp các em hiểu chính xác các em đến từ đâu, và như thế nào. Rõ ràng, thật khó để nói sự thực với các em mà không đỏ mặt hay ấp úng. Khi đi tìm tư liệu cho cuốn sách này, chúng tôi đã phỏng vấn những cô bé, cậu bé trạc tuổi các em vói câu hỏi: “Theo con, con được sinh ra từ đâu?”.
Đến lúc này, các em đã biết chẳng có điều nào trên đây đúng cả. Sự thực thú vị hơn rất nhiều. Và chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu ngay bây giờ.

  • Tác giả: Peter Mayle
  • Số trang: 29
  • Lượt xem: 73
  • Lượt tải: 4
  • Đã đọc: 7
  • Kích thước: 4.04 Mb