Món Ăn Vị Thuốc (Ăn Uống Dưỡng Sinh)
Món Ăn Vị Thuốc (Ăn Uống Dưỡng Sinh)

Món Ăn Vị Thuốc (Ăn Uống Dưỡng Sinh)

Tác giả : Hải Ân

  • Số trang : 213
  • Lượt xem : 424
  • Lượt tải: 122
  • Đã đọc : 95
  • Kích thước : 9.33 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Món Ăn Vị Thuốc (Ăn Uống Dưỡng Sinh)

Quyển "Món Ăn Vị Thuốc (Ăn Uống Dưỡng Sinh)" cung cấp cho độc giả những tư liệu về cách thức dùng món ăn làm thuốc, từ cách dùng món dến cách phối hợp nhiều món để điều trị các chứng bệnh thường mắc phải.

Người ta thường nói "bệnh theo miệng mà vào" (bệnh tòng khẩu nhập), do đó việc ăn uống phù hợp với nguyên lý dưỡng sinh là việc rất quan trọng. Và người ta thường nói "đói ăn rau, đau uống thuốc". Nhưng rau còn có thể dùng làm thuốc trong việc phòng bệnh và trị bệnh.

Danh sách bình luận

Brand Slider