Mưu lược của người Trung Quốc

Tác giả : Đặng Bình
  • Lượt đọc : 437
  • Kích thước : 2.63 MB
  • Số trang : 227
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 464
  • Số lượt xem : 2.399
  • Đọc trên điện thoại :
1. Từ cảm tình lay chuyển đối phương
2. Từ từ bước vào then chốt của vấn đề
3. Tóm được chỗ nguy hiểm thì tấn công tới cùng
4. Lợi dụng điểm yếu của bản tính con người
5. Thu thập tin tức tình bảo
6. Lòng dạ đàn bà
7. Khéo tăng bốc đối phương
8. Can gián cấp trên cần phải đúng mức
9. Thỉnh tướng không bằng kích tướng
10. Thủ đoạn của Lý Hồng Chương
11. Nói rõ lợi hại, được mắt
12. Thất bại của chủ nghĩa lý tưởng
13. Cố ý làm một hành động khác thường
14. Chính thoại phản thuyết
15. Thắng bằng lối đánh bất ngờ
16. Sự hiểu ngầm uyển chuyển
17. Khéo léo sử dụng thuật phủng dụ
18. Đóng vai nhân vật phản diện
19. Phương pháp thuyết phục nhiều lần không ngừng nghỉ
20. Làm thế nào để đối phó với phương pháp thuyết phục nhiều lần
21. Bi kịch của câu chuyện "Ba người nói có hổ trong chợ"
22. Nhẫn nhịn mà không phát ra
23. Nhẫn nhịn nhưng đợi phát ra
24. Sự nhẫn nhịn của quan trường
25. Dũng khí của việc tự tiến cử
26. Tài ăn nói của việc tự tiến cử
27. Phong cách của việc tự tiến cử
28. Đảm lược của việc tự tiến củ
29. Im lặng là vàng