Trang chủ
Nam Học Hán Văn Khóa Bản
Nam Học Hán Văn Khóa Bản

Nam Học Hán Văn Khóa Bản

Tác giả : Nguyễn Can Mộng

Số trang : 63

Lượt xem : 2.501

Lượt tải : 614

Lượt đọc : 411

Kích thước : 5.69 MB

Đăng lúc : 1 năm trước

Thể loại :

Tiếng Trung Quốc Học Ngoại Ngữ

Đọc trên điện thoại

Đọc Nam Học Hán Văn Khóa Bản trên điện thoại

Chữ nho nguyên thể là chữ tầu(chine) . từ ông Sĩ Nhiếp sang làm quan thứ sử Giao Châu mới đem chữ ấy dạy ta.
Đã mấy nghìn năm nay trong nước ta học một thứ chữ ấy. nên là con giai, khi còn bé ai cũng đi học, từ bậc cao minh đến các bậc ngu hèn, chẳng nhiều thì ít ai cũng biết chữ nho. Trong khi ứng đối nước ta thường đem chữ ấy thay vào, mù thanh âm theo hơi nam...

Có thể bạn sẽ thích