Nàng Út Hiếu Thảo
Nàng Út Hiếu Thảo

Nàng Út Hiếu Thảo

Tác giả : Chưa rõ

  • Số trang : 36
  • Lượt xem : 73
  • Lượt tải: 9
  • Đã đọc : 25
  • Kích thước : 8.76 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Nàng Út Hiếu Thảo

Nàng út hiếu thảo là một truyện tranh lấy từ câu chuyện cổ tích cùng tên của Trung Quốc.

Ngày xửa tại một thị trấn nọ ở tỉnh Phúc Kiến có một phú ông tên là Trương Phúc Sơn. Do phú ông rất hào phóng nên mọi người kính nể tôn là Trương Viên Ngoại... Trương Viên Ngoại không có con trai chỉ có được ba đứa con điều là gái...

Danh sách bình luận

Brand Slider