Trang chủ
Nghi thức an vị Phật
Nghi thức an vị Phật
Nghi thức an vị Phật
Nghi thức an vị Phật
Nghi thức an vị Phật

Nghi thức an vị Phật

Tác giả : Thích Nhật Từ

Số trang : 29

Lượt xem : 65

Lượt tải : 7

Lượt đọc : 6

Kích thước : 0.24 MB

Thể loại :

Tôn Giáo – Tâm Linh Tôn Giáo – Tâm Linh

Thư viện PDF Apple Store

Đọc trên điện thoại

Đọc Nghi thức an vị Phật trên điện thoại

Nghi thức này có thể sử dụng trong các trường hợp động thổ và khánh thành nhà để cầu phúc.
Trong Nghi thức An vị Phật, bài kinh Phước Đức dạy về 38 yếu tố tạo phước báu và hạnh phúc, là trọng tâm của nghi thức. Bài kinh chia làm 10 phân đoạn, mỗi đoạn 4 câu 5 chữ, chứa đựng các phước báu có cùng nội dung. Trình tự còn lại của nghi thức gồm sái tịnh thủy, chú cát tường, nguyện an lành, 10 nguyện Phổ Hiền và hồi hướng công đức… là những yếu tố không thể thiếu của nghi thức.

Có thể bạn sẽ thích