Nghịch lý toàn cầu

Thể loại: Kinh Tế – Quản Lý
Tác giả : John Naisbitt
  • Lượt đọc : 3
  • Kích thước : 21.68 MB
  • Số trang : 368
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 199
  • Số lượt xem : 1.082
  • Đọc trên điện thoại :
Cuộc sống luôn thay đổi, và có những xu thế đang hình thành trong thế giới của chúng ta, chìm lẫn vào trong những sự kiện hỗn độn. Trong vòng 15 năm qua, John Naisbitt đã nghiên cứu, phân tích và dự báo một cách nghiêm túc và hoàn chỉnh những xu thế đó. Ông cho rằng để có những hiểu biết cần thiết về tương lai của thế giới và xắp xếp lại những sự kiện cần phải có trong tay một công cụ hiệu quả - một nghịch lý. Ông viết: "Có rất nhiều nghịch lý trong thế giới luôn đổi thay này. Tôi đồng ý với một điều mà tôi nghĩ rằng nó phù hợp hơn cả với những thay đổi ngày nay và là chủ đề chính của cuốn sách này: Nền kinh tế thế giới càng lớn, thì những phần tử nhỏ nhất trong nó sẽ càng mạnh hơn."
Giống như tất cả các nghịch lý, rõ ràng đó là một sự mâu thuẫn, nhưng khi đã hiểu được nó thì nó trở thành một hệ thống tốt để hiểu được thế giới. Và thực vậy, nghịch lý này đã là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuốn sách, gắn kết vào từng nội dung...