Ngồi khóc trên cây

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh
  • Lượt đọc : 2.900
  • Kích thước : 2.71 MB
  • Số trang : 249
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.652
  • Số lượt xem : 7.118
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Ngồi khóc trên cây trên điện thoại
“Nồng nàn lên với
Cốc rượu trên tay
Xanh xanh lên với
Trời cao ngàn ngày
Dài nhanh lên với
Tóc xõa ngang mày
Lớn nhanh lên với
Bé bỏng chiều nay”

Thuộc bộ sách