Người Lính Từ Tương Lai

Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 293
  • Kích thước : 0.56 MB
  • Số trang : 66
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 78
  • Số lượt xem : 1.509
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Người Lính Từ Tương Lai trên điện thoại
Sách kể về một thế giới tương lai qua góc nhìn của người lính Việt Nam vào thế kỷ 23, khi mọi hành tinh trong Hệ Mặt Trời đều tồn tại sự sống.