Nguyên Hàm Tích Phân – Ứng Dụng

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Đặng Việt Đông
  • Lượt đọc : 363
  • Kích thước : 41.23 MB
  • Số trang : 654
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 140
  • Số lượt xem : 1.444
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Nguyên Hàm Tích Phân – Ứng Dụng trên điện thoại
Cuốn sách "Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng" (có đáp án và lời giải chi tiết) là phiên bản đặc biệt do thầy Đặng Việt Đông tuyển chọn, sưu tầm, biên soạn một cách chi tiết và đầy đủ nhất các chủ đề lý thuyết trọng tâm về các phân dạng toán và chọn lọc các bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, nhằm cung cấp cho các em những kiến thức quan trọng, chủ đạo nhất để giúp các em học tốt nội dung của chương 3 thuộc Giải tích 12.

Cuốn sách bao gồm các nội dung sau:

1.1. Nguyên hàm – định nghĩa, tính chất và nguyên hàm cơ bản (phần 1).

1.2. Nguyên hàm – định nghĩa, tính chất và nguyên hàm cơ bản (phần 2).

2. Nguyên hàm đổi biến số.

3. Nguyên hàm từng phần.

4. Tích phân – định nghĩa, tính chất và tích phân cơ bản.

5. Tích phân đổi biến số.

6. Tích phân từng phần.

7. Giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) – bất đẳng thức tích phân.

8.1. Tích phân hàm ẩn áp dụng tính chất.

8.2. Tích phân hàm ẩn áp dụng đổi biến.

8.3. Tích phân hàm ẩn áp dụng từng phần.

9.1. Ứng dụng tính diện tích giới hạn bởi các đường.

9.2. Ứng dụng tính diện tích có đồ thị đạo hàm và ứng dụng thực tế.

10.1. Ứng dụng tính thể tích giới hạn bởi các đường.

10.2. Ứng dụng thực tế thể tích bởi các đường và ứng dụng thực tế.

11. Ứng dụng thực tế và liên môn