Nguyễn Trãi Toàn Tập

Cuốn sách "Nguyễn Trãi Toàn Tập" là cuốn sách quý, hiếm và đầy đủ nhất về cuộc đời, danh thế và sự nghiệp, cũng như các công trình, tư tưởng triết học, chính trị mà Nguyễn Trãi đã để lại cho con cháu đời sau.

Nguyễn Trãi (chữ Hán: 阮廌), hiệu là Ức Trai (抑齋), sinh năm 1380, mất năm 1442, là đại thần nhà Hậu Lê, một nhân vật vĩ đại về nhiều mặt, rất hiếm có trong lịch sử. Công lao sự nghiệp của ông rất lớn. Đạo đức phong cách của ông rất cao đẹp. Ông là một anh hùng dân tộc vĩ đại, là nhà chính trị lỗi lạc, nhà chiến lược thiên tài, nhà ngoại giao kiệt xuất, đồng thời là một nhà văn lớn, nhà thơ lớn, nhà sử học, nhà địa lý học, nhà làm luật pháp và âm nhạc xuất sắc; và được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Nguyễn Trãi là vị anh hùng cứu quốc không những đã để lại sự nghiệp còn được ghi trong chính sử, mà còn để lại khá nhiều tác phẩm nói lên tư tưởng của ông về các mặt triết học, quân sự, chính trị và nhiều thơ văn hết sức quý báu.

  • Tác giả: Hoàng Khôi
  • Số trang: 1288
  • Lượt xem: 33
  • Lượt tải: 1
  • Đã đọc: 11
  • Kích thước: 13.65 Mb