Trang chủ
Nhân vật lịch sử Kinh đô Hoa Lư
Nhân vật lịch sử Kinh đô Hoa Lư

Nhân vật lịch sử Kinh đô Hoa Lư

Tác giả : Lã Đăng Bật

Số trang : 159

Lượt xem : 327

Lượt tải : 61

Lượt đọc : 59

Kích thước : 4.69 MB

Đăng lúc : 3 tháng trước

Thể loại :

Lịch Sử Tài Liệu Học Tập – Giáo Trình

Đọc trên điện thoại

Đọc Nhân vật lịch sử Kinh đô Hoa Lư trên điện thoại

Đinh Tiên Hoàng đế
Dương hậu
Lê Đại Hành hoàng đế
Định quốc công Nguyễn Bặc
Ngoại giáp Đinh Điền
Đô hộ phủ sỹ sư Lưu Cơ
Trịnh Tú
Thân vệ Đại tướng quân Phạm Bạch Hổ
Tướng quân Phạm Hạp
Thái uý Phạm Cự Lượng
Nam Việt vương Đinh Liễn
Thái tử Hạng Lang
Vua Đinh Toàn
Công chúa Phất Kim

Có thể bạn sẽ thích