Nhập môn hiện đại xác suất thống kê

Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng
  • Lượt đọc : 919
  • Kích thước : 1.57 MB
  • Số trang : 333
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 662
  • Số lượt xem : 3.651
  • Đọc trên điện thoại :
Xác suất và thống kê đóng vai trò rất quan trọng trong hầu hết mọi lĩnh vực của thế giới hiện đại, từ khoa học, công nghệ, đến kinh
tế, chính trị, đến sức khỏe, môi trường, v.v.
Ngày nay, máy tính giúp cho việc tính toán các vấn đề xác suất thống kê ngày càng trở nêndễ dàng, một khi đã có các số liệu đúng đắn và mô hình hợp lý. Thế nhưng, bản thân máy tính không biết mô hình nào là hợp lý. Đấy là vấn đề của người sử dụng: cần phải hiểu được bản chất của các khái niệm và mô hình xác suất thống kê, thì mới có thể dùng được chúng.
Mục đích của quyển sách này chính là nhằm giúp bạn đọc hiểu đúng bản chất của những khái niệm và phương pháp cơ bản nhất của
xác suất và thống kê, và qua đó có thể áp dụng được chúng, đi sâu tìm hiểu được phương pháp thích hợp cho những tình huống cụ thể.
Một số điểm mà các tác giả cố gắng đưa vào trong sách này là:
- Giải thích bản chất các khái niệm một cách trực giác, dễ hiểu nhất trong chừng mực có thể, đồng thời đảm bảo độ chặt chẽ nhất định về mặt toán học.
- Cho nhiều ví dụ và bài tập về những tình huống có thật, với số
liệu có thật, nhằm giúp bạn đọc cảm nhận được các ứng dụng thực tế của xác suất và thống kê.