Nhập môn nghiên cứu dịch thuật

Tác giả : Jeremy Munday
  • Lượt đọc : 341
  • Kích thước : 4.89 MB
  • Số trang : 298
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 287
  • Số lượt xem : 1.740
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Nhập môn nghiên cứu dịch thuật trên điện thoại
Để đáp ứng yêu cầu rõ ràng sáng sủa của một giáo trình, tất cả các chương đều có cùng một cấu trúc nội dung như sau:
Liệt kê các khái niệm chính đề cập đến trong chương
Liệt kê các tài liệu gốc quan trọng nên đọc thêm
Phần nội dung: mô tả chi tiết các mô hình lý thuyết và vấn đề được đề cập đến
Phần ví dụ minh họa: áp dụng và đánh giả các mô hình
Tóm tắt và đánh giá ngắn gọn toàn bộ nội dung của chương
Liệt kê các ý tưởng thảo luận và nghiên cứu này sinh từ các vấn đề vừa được đề cập đến.