Nhật Bản Ngữ Độc Bản Quyển 2

Tác giả : Trương Anh Tú
  • Lượt đọc : 264
  • Kích thước : 10.84 MB
  • Số trang : 64
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 127
  • Số lượt xem : 1.210
  • Đọc trên điện thoại :
Người Nhật khi viết dùng hai thứ chữ
chữ Hán, tiếng nhật gọi là kanji ( hán tự) và chữ bản - xứ gọi là kana (chữ nho gọi là giả - danh ).
Chữ kana gồm có hai thứ: chứ kalakana ( phiến giả - danh ) và chữ hiragana (bình giả - danh ).
Chữ Katakana là lối viết chân, thường dùng đề viết các giấy từ thông sức, các danh - từ ngoại - quốc, các điện - tín hay dùng đề viết các sách cho trẻ em đọc.
Chữ hiragana là lối viết thảo, thường hay dùng trong các thư từ, trong các sách và bảo - chi. Chữ Nhật thì viết cũng như chữ nhỏ ta, từ phải sang trái và từ trên xuống dưới. Tuy thế, cũng có nhiều sách viết theo lối chữ Âu-tây viết dòng ngang từ trái sang phải. Các sách này thường là các sách dạy về khoa học như: toán học, hoa-học, vật-lý-học, co-gioi-hoc v. v.