Những Công Thức Tuyệt Đẹp Trong Toán Học

Thể loại: Toán Học
Tác giả : Lionel Salem
  • Lượt đọc : 137
  • Kích thước : 8.94 MB
  • Số trang : 150
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 148
  • Số lượt xem : 717
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Những Công Thức Tuyệt Đẹp Trong Toán Học trên điện thoại
Mục đích cuốn sách này nhằm nói lên cái đẹp trong các công thức toán học. Cái đẹp đó bắt nguồn từ sự uyển chuyển của các ký hiệu toán học, sự giản đơn trong các mệnh đề toán học với những hàm ý đẩy sức lôi cuốn về mặt thẩm mỹ. Cũng như tất cả các khoa học khác, toán học có một nét hài hòa riêng của nó. Mục đích của chúng tôi là khám phá nét hài hòa đó.
Chúng tôi sẽ tìm cách trình bày vẻ đẹp này bằng một ngôn ngữ toán học đơn giản. Mô tả nguồn gốc của mỗi công thức và chứng minh tính hiệu lực của nó. Một số khái niệm như Định lý Pythagore và Diện tích hình tròn được lựa chọn đưa vào đây là do tinh phổ biến của chúng. Những khái niệm khác như Định lý cuối cùng của Fermat và Giả định của Goldbach là do tầm quan trọng lịch sử của chúng. Các khái niệm khác nữa, trong đó có cả logarit và các công thức lượng giác, đã được lựa chọn là do hàng ngày chúng được các sinh viên toán học còn ít tuổi sử dụng tới.
Để minh họa thêm cho vẻ đẹp này của toán học chúng tôi đã vẽ nhiều hình nhằm gây hứng thú khi tìm hiểu và biểu tượng hóa ý nghĩa sâu xa của các công thức toán học. Chúng tôi cũng cố gắng làm cho văn phong và các hình vẽ tạo ra sự giải trí nhưng không làm sai lệch các chân lý toán học bởi chúng tôi hoàn toàn tin rằng hoạt động toán học có liên quan tới một ý nghĩa là trò giải trí...