Những Nền Văn Hóa Cổ Trên Lãnh Thổ Việt Nam
Những Nền Văn Hóa Cổ Trên Lãnh Thổ Việt Nam

Những Nền Văn Hóa Cổ Trên Lãnh Thổ Việt Nam

Tác giả : Nhóm Trí Thức Việt

  • Số trang : 204
  • Lượt xem : 525
  • Lượt tải: 190
  • Đã đọc : 75
  • Kích thước : 13.37 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Những Nền Văn Hóa Cổ Trên Lãnh Thổ Việt Nam

Cuốn sách Những nền văn hóa cổ trên lãnh thổ Việt Nam giới thiệu đến chúng ta một cái nhìn toàn cảnh bức tranh về nền văn hóa cổ của Việt Nam qua các thời kỳ. Có thể nói Việt Nam có một nền văn hoá đặc sắc, lâu đời và là một xã hội đã hình thành nhà nước sớm nhất ở Đông Nam Á. Sự tiếp biến lịch sử giúp các nền văn hóa có sự giao lưu, nhất là khi dân tộc Việt tiến dần về phía Nam. Trong nhiều công trình về các nền văn hóa sơ khai, các nhà nghiên cứu đã phát hiện những nét tương đồng và dị biệt của các nền văn hóa Hòa Bình, Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Bắc Sơn… ở phía Bắc với những nền văn hóa Óc Eo, Sa Huỳnh phương Nam.

Danh sách bình luận

Brand Slider