Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 2012

  • Lượt đọc : 125
  • Kích thước : 9.53 MB
  • Số trang : 321
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 23
  • Số lượt xem : 522
  • Đọc trên điện thoại :
Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Thái Nguyên xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh; những số liệu thống kê chủ yếu về kết quả các cuộc điều tra trong những năm gần đây.
Trong cuốn “Niên giám Thống kê năm 2012”, số liệu được biên soạn 5 năm (2005;2008; 2010-2012). Số liệu các năm của một số chỉ tiêu đã được cập nhật và điều chỉnh dựa theo kết quả các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009; tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp và tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp những năm gần nhất. Các số liệu thống kê chia ra theo huyện/thành phố/thị xã đã được cập nhật theo địa giới hành chính mới tính đến 31/12/2012; ngoài ra còn biên soạn một số biểu về kết quả sơ bộ Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp thời điểm 01/7/2012 cùng với một số chỉ tiêu chủ yếu của cả nước và một số tỉnh lân cận và trong vùng Trung du miền núi phía Bắc nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo, nghiên cứu của độc giả.
Hệ thống chỉ tiêu trong niên giám thống kê được áp dụng theo bảng Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 (theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ). Các chỉ tiêu, số liệu được tính toán chuyển đổi từ giá so sánh năm 1994 về giá so sánh năm 2010; được thu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.
Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi sơ xuất, kính mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để Cục Thống kê Thái Nguyên nghiên cứu bổ sung cho kỳ xuất bản sau.
Thái Nguyên, tháng 5 năm 2013 CỤC THỐNG KÊ THÁI NGUYÊN