Trang chủ
Odessa Tổ Chức Những Cựu Thành Viên SS Của Hitler
Odessa Tổ Chức Những Cựu Thành Viên SS Của Hitler
Odessa Tổ Chức Những Cựu Thành Viên SS Của Hitler
Odessa Tổ Chức Những Cựu Thành Viên SS Của Hitler
Odessa Tổ Chức Những Cựu Thành Viên SS Của Hitler

Odessa Tổ Chức Những Cựu Thành Viên SS Của Hitler

Tác giả : Frederick Forsyth

Số trang : 170

Lượt xem : 667

Lượt tải : 167

Lượt đọc : 88

Kích thước : 2.55 MB

Đăng lúc : 3 tuần trước

Thể loại :

Hồi Ký – Tuỳ Bút Lịch Sử

Đọc trên điện thoại

Đọc Odessa Tổ Chức Những Cựu Thành Viên SS Của Hitler trên điện thoại

ODESSA không phải là tên của một cảng tại miền Nam Liên Bang Sô Viết, hoặc một thành phố nhỏ nào dó tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, mà là một danh từ riêng gồm sáu mẫu tự cái thoát thai từ sáu tiếng Đức Organisation Der Ehemaligen SS-Angehorigen, tạm dịch là « Tổ chức cùa những cựu thành viên SS ».

Như phần đông độc giả được biết, Tồ Chức SS là một quân đội trong một quân đội, một quốc gia trong một quốc gia, do Adolf Hitler thành lập và đặt dưới quyền giám sát của Heinrich Himmler. Tồ chức SS được giao phó nhiều nhiệm vụ đặc biệt trong thời gian đảng Quốc Xã cai trị nước Đức, từ năm 1933 đến năm 1945. Những nhiệm vụ nầy liên hệ đến an ninh chung của Đức Quốc Xã ; thật vậy, Tô chức ss phải thực thi tham vọng của Hitler, loại bỏ khỏi Đức Quốc và Lục Địa Âu Châu mọi thành phần mà Hitler xét « Khônq đáng sống » cũng như « xiềng xích những giống bán nhân », và tiêu diệt loài Do Thái, không kể đàn ông, đàn bà hay trẻ nít.
Để thi hành những nhiệm vụ đặc biệt này, ss đã tổ chức và hành quyết khoảng mười bốn triệu người,gồm có gần sáu triệu dân Do Thái, năm triệu dân Nga Sô, hai triệu dân Ba Lan, và khoảng nửa triệu người thuộc đủ mọi sắc dân khác, gồm có gần hai trăm ngàn người không phải là Do Thái, Đức hay Áo. Số người bất hạnh nầy, vì cơ thể yếu, mắc bệnh thần kinh, hoặc những người được quan niệm là « Kẻ thù của chế độ », như những thành phần Dân Xã, Tự do, hoặc những nhà báo, nhà văn, tu sĩ thường bộc lộ và phát biểu y kiến ngược lại chánh sách vô nhân dạo của bọn Quốc Xã, và sau này những Sĩ Quan Lục Ọuân bị kết tội bất trung với nguyên thủ Hitler. Trước khi bị tiêu diệt, Tổ Chức SCHUTZ- STAFFEL1 được gọi tắt là SS và tượng trưng bởi hai hình sét song song, đã thành công trong việc làm cho tên gọi của nó đúng nghĩa với sự vô nhân dạo tột cùng, mà không một tổ chức nào từ trước đến nay sánh bằng...

Có thể bạn sẽ thích