Trang chủ
Patimokkhuddesa
Patimokkhuddesa

Patimokkhuddesa

Tác giả : Dhammarakkhita Bhikkhu

Số trang : 198

Lượt xem : 608

Lượt tải : 59

Lượt đọc : 135

Kích thước : 0.93 MB

Đăng lúc : 9 tháng trước

Thể loại :

Tôn Giáo – Tâm Linh Tôn Giáo – Tâm Linh

Đọc trên điện thoại

Đọc Patimokkhuddesa trên điện thoại

Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giới,
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa,
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phật,
Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế.

Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mầu,
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối,
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp,
Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khổ.

Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử-Phật,
Là phước điền cao thượng của chúng-sinh,
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng,
Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán.

Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tăng cao thượng,
Con hết lòng thành kính lạy Tam-bảo,
Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ,
Bhikkhupātimokkha Tóm Tắt.

Có thể bạn sẽ thích