Trang chủ
Phân Tâm Học Nhập Môn
Phân Tâm Học Nhập Môn

Phân Tâm Học Nhập Môn

Tác giả : Sigmund freud

Số trang : 361

Lượt xem : 874

Lượt tải : 248

Lượt đọc : 163

Kích thước : 1.62 MB

Thể loại :

Tâm Lý – Kỹ Năng Sống Tâm Lý – Kỹ Năng Sống

Thư viện PDF Apple Store

Đọc trên điện thoại

Đọc Phân Tâm Học Nhập Môn trên điện thoại

Trong tất cả các ngành khoa học, người ta thường thừa nhận tâm lý học là một môn khoa học bí hiểm và tối tăm nhất, và khó có thể chứng minh bằng khoa học hơn bất cứ bộ môn nào khác. Bản chất của những sự vật ở đây luôn luôn có sự hư hư thực thực và sự bất ngờ, vì nhà tâm lý học phải nghiên cứu về một hiện tượng tự nhiên bí mật nhất, đó là cuộc sống tâm lý của con người.
Một lý thuyết hóa học hay vật lý có thể được chứng minh hay bác bỏ những phương pháp kỹ thuật trong phòng thí nghiệm, nhưng đối với giá trị của một lý thuyết tâm lý học, rất có thể không sao chứng minh được một cách minh bạch, cho nên nhiều cuộc tranh luận bão táp đã nổi lên xung quanh Sigmund Freud và khoa phân tâm học suốt sáu chục năm ròng.

Có thể bạn sẽ thích