Phân Tích 42 Bài Văn Trong Chương Trình Ngữ Văn 11

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Bùi Thức Phước
  • Lượt đọc : 1.014
  • Kích thước : 36.00 MB
  • Số trang : 184
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.007
  • Số lượt xem : 5.351
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Phân Tích 42 Bài Văn Trong Chương Trình Ngữ Văn 11 trên điện thoại
Phân Tích 42 Bài Văn Trong Chương Trình Ngữ Văn 11 hướng dẫn các em các điểm cơ bản, bài văn phân tích (Nhập đề, Phân tích, Kết luận). Trong quá trình phân tích có những dẫn chứng, bàn luận mở rộng để cung cấp thêm kiến thức văn học, đời sống xã hội cho học sinh.

MỤC LỤC

Lời Nói Đầu

1. Vào Phủ Chúa Trịnh

2. Tự Tình (Bài II)

3. Thu Điếu

4. Thương Vợ

5. Khóc Dương Khuê

6. Vịnh Khoa Thi Hương

7. Bài Ca Ngất Ngưỡng

8. Bài Ca Ngắn Đi Trên Bãi Cát

9. Lẽ Ghét Thương

10. Chạy Giặc

11. Bài Ca Phong Cảnh Hương Sơn

12. Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc

13. Chiếu Cầu Hiền

14. Xin Lập Khoa Luật

………………..

42. Một Thời Đại Trong Thi Ca

* * *