Trang chủ
Phát Triển Tư Duy Sáng Tạo Giải Toán Hình Học 8
Phát Triển Tư Duy Sáng Tạo Giải Toán Hình Học 8

Phát Triển Tư Duy Sáng Tạo Giải Toán Hình Học 8

Tác giả : Bùi Văn Tuyên

Số trang : 315

Lượt xem : 2.583

Lượt tải : 559

Lượt đọc : 997

Kích thước : 15.28 MB

Đăng lúc : 1 năm trước

Thể loại :

Lớp 8 Giáo dục

Tải xuống (15.28 MB)

Đọc trên điện thoại

Đọc Phát Triển Tư Duy Sáng Tạo Giải Toán Hình Học 8 trên điện thoại

MỤC LỤC

CHUYÊN ĐỀ 1. TỨ GIÁC. ............................................................................................................................................... 2
CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH THANG. HÌNH THANG CÂN. DỰNG HÌNH THANG . ........................................................ 5
CHUYÊN ĐỀ 3. ĐƢỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, CỦA HÌNH THANG. ................................................. 11
CHUYÊN ĐỀ 4. HÌNH BÌNH HÀNH.............................................................................................................................. 17
CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH CHỮ NHẬT ............................................................................................................................... 22
CHUYÊN ĐỀ 6. HÌNH THOI VÀ HÌNH VUÔNG ....................................................................................................... 28
CHUYÊN ĐỀ 7. ĐỐI XỨNG TRỤC – ĐỐI XỨNG TÂM............................................................................................ 35
CHUYÊN ĐỀ 8. VẼ HÌNH PHỤ ĐỂ GIẢI TOÁN........................................................................................................ 41

Có thể bạn sẽ thích