Phòng, Chống Ma Tuý Học Đường

Tác giả : Nguyễn Minh Đức
  • Lượt đọc : 277
  • Kích thước : 2.33 MB
  • Số trang : 184
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 81
  • Số lượt xem : 1.637
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung cuốn sách gồm 3 phần cung cấp những kiến thức cơ bản về nhận thức chung về ma tuý, tệ nạn ma tuý và tác hại của ma tuý; nhận dạng tình trạng nghiện ma tuý và cách phòng, tránh; nhận diện nhóm các nhành vi vi phạm pháp luật về ma tuý và cách phòng tránh.