Phong Thủy Địa Lý Tả Ao - Tập 4 : Bảo Ngọc Thư
Phong Thủy Địa Lý Tả Ao - Tập 4 : Bảo Ngọc Thư

Phong Thủy Địa Lý Tả Ao - Tập 4 : Bảo Ngọc Thư

Tác giả : Vương Thị Nhị Mười

  • Số trang : 617
  • Lượt xem : 235
  • Lượt tải: 29
  • Đã đọc : 50
  • Kích thước : 48.21 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Phong Thủy Địa Lý Tả Ao - Tập 4 : Bảo Ngọc Thư

Khoa địa lý là một môn học công phu và bí truyền vì vậy rất ít người được biết và đang có nguy cơ bị thất truyền vì vậy chúng ta phải chữa khuyết điểm đó.

Người xưa với tinh thần dịch lý, chỉ quan sát trực tiếp vào các hiện tượng trên mặt đất, chỗ cao là âm, chỗ thấp là dương, núi là âm, nước là dương, núi và nước đi từ cao xuống thấp, nước có khi đi gần nước cũng có khi đi xa núi, nhưng đến một chỗ nào núi không đi nữa nước không tiếp tục chảy nữa, thì tụ lại một chỗ, làm nên huyệt kết, chỗ đó là chỗ đẹp nhất, chỗ độc đáo nhất của một vùng

Nơi đó núi non, các giải đất toàn vùng, ôm chầu vào nó. nếu chôn xương người quá cố xuống đó, thì xương cốt sẽ ấm áp hơn chỗ khác, con cháu sẽ làm ăn thịnh đạt. Nếu làm nhà trên đó gia đình sẽ giầu có cao sang...

Danh sách bình luận

Brand Slider