Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Tin Học 11

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Đậu Mạnh Hoàn
  • Lượt đọc : 319
  • Kích thước : 73.32 MB
  • Số trang : 249
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 257
  • Số lượt xem : 2.175
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Tin Học 11 trên điện thoại
Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 11, được biên soạn trên cơ sở chương trình giảng dạy tin học 11 phổ thông do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Nội dung được thiết kế theo từng bài cụ thể với hai phần riêng biệt:

Phần 1: Phương pháp giải toán: Giới thiệu các kiến thức trọng tâm và hướng dẫn cụ thể về phương pháp giải các bài tập liên quan.

Phần 2: Các bài tập áp dụng: Được chia làm 3 phần: Bài tập cơ bản, bài tập nâng cao, bài tập tự luận
Ở chương cuối chúng tôi giới thiệu một số bài toán nâng cao, bài thực hành trên máy tính và một số đề kiểm tra tham khảo.