Phương pháp học 360 Động từ bất quy tắc

Tác giả : Phương Lan
  • Lượt đọc : 268
  • Kích thước : 7.45 MB
  • Số trang : 72
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 175
  • Số lượt xem : 1.223
  • Đọc trên điện thoại :
Động từ là từ chi hành động hoặc trạng thái của chủ myêu. Mọi câu đều phải có động từ. Nó có thể là một từ đơn hoặc một ngữ động từ. Ngữ động từ (verb phrase) là một nhôn từ gồm một hoặc nhiều trợ động từ (auxiliary ) và một thông từ chính.
*I love you. (chỉ hành động).
+ Chilli is hoa. (chỉ trạng thái)
I have seen the movie three times before.
(auxiliary: have: main verb: seen)
+1 am going to Sai Gon tomorrow. (auxiliary: am: main verb: going)
Có nhiều loại động từ, được chia theo nhiều thì (tenses) khác nhau, theo từng thể cách (form)