Phương Pháp Làm Bài Văn Nghị Luận Lớp 8 – 9

Thể loại: Lớp 8 ;Lớp 9
Tác giả : Nguyễn Công Huấn
  • Lượt đọc : 765
  • Kích thước : 12.11 MB
  • Số trang : 114
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 286
  • Số lượt xem : 2.765
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách “Phương Pháp Làm Bài Văn Nghị Luận Lớp 8-9” của tác giả Nguyễn Công Huấn được soạn thảo dựa trên các kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy của tác giả. Tác giả nhận thấy phần Làm văn nghị luận là một phần khá khó trong văn học, nhiều học sinh còn lúng túng với phần này: không hiểu cách phân tích bài văn, cách đặt vấn đề, giải quyết vấn đề và kết thúc vấn đề. Chính vì vậy, tác giả đã xây dựng ra các phương pháp luận trong cuốn sách này, giúp các em làm bài một cách hiệu quả.