Phương Pháp Tọa Độ Hóa Hình Không Gian
Phương Pháp Tọa Độ Hóa Hình Không Gian

Phương Pháp Tọa Độ Hóa Hình Không Gian

Tác giả : Tạp Chí Và Tư Liệu Toán Học

  • Số trang : 52
  • Lượt xem : 87
  • Lượt tải: 7
  • Đã đọc : 19
  • Kích thước : 2.78 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Phương Pháp Tọa Độ Hóa Hình Không Gian

Cuốn sách "Phương Pháp Tọa Độ Hóa Hình Không Gian" do Tạp chí và Tư liệu toán học biên soạn nhằm giúp các em học sinh chinh phục Olympic toán. Phương pháp này giúp giải nhanh các bài toán tính toán phức tạp và khó trong hình không gian cổ điển, liên quan tới cực trị, góc, khoảng cách.

Danh sách bình luận

Brand Slider