Python Rất Là Cơ Bản

Python Rất Là Cơ Bản – Võ Duy Tuấn

Đây là tài liệu hữu ích cho những ai đang quan tâm đến việc ứng dụng Python vào công việc và xử lý hiện tại. Mời các bạn cùng tham khảo. Giới thiệu Hiện nay, Python là một trong những ngôn ngữ lập trình đang được chú ý bởi tính đa dạng về ứng dụng, thư viện phong phú và cộng đồng đông đảo. Đã làm việc với PHP 10 năm, và có những tác vụ mà PHP khó mà thực hiện tối ưu được, khiến mình phải tiếp cận với Python trong giai đoạn này. Cuốn sách nhỏ này được viết trong quá trình mình bắt đầu học Python.

  • Tác giả: Võ Duy Tuấn
  • Số trang: 92
  • Lượt xem: 43
  • Lượt tải: 4
  • Đã đọc: 0
  • Kích thước: 1007.1 Kb