Trang chủ
Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới
Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới
Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới
Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới
Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới

Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới

Tác giả : Đỗ Đức Viêm

Số trang : 252

Lượt xem : 127

Lượt tải : 16

Lượt đọc : 25

Kích thước : 1.25 MB

Thể loại :

Văn Hoá – Nghệ Thuật Văn Hoá – Nghệ Thuật

Thư viện PDF Apple Store

Đọc trên điện thoại

Đọc Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới trên điện thoại

Nội dung cuốn sách khái quát vai trò, vị trí, hiện trạng và xu thế phát triển của nông thôn Việt Nam; đồng thời đưa ra phương pháp quy hoạch xây dựng xã, cụm xã, thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, phát triển kết cấu hạ tầng, vệ sinh môi trường, tổ chức thiết kế quy hoạch xây dựng và quản lý điểm dân cư.

Có thể bạn sẽ thích