Trang chủ
Sách bài tập Tiếng Anh 6 - Cánh diều
Sách bài tập Tiếng Anh 6 - Cánh diều

Sách bài tập Tiếng Anh 6 - Cánh diều

Tác giả : Nguyễn Thanh Bình

Số trang : 91

Lượt xem : 479

Lượt tải : 61

Lượt đọc : 2

Kích thước : 11.27 MB

Đăng lúc : 2 tháng trước

Thể loại :

Lớp 6 Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc Sách bài tập Tiếng Anh 6 - Cánh diều trên điện thoại

Contents

Unit 1
What's Your Favorite Band?

Unit 2
Monkeys Are Amazing!

Unit 3
Where's the Shark?

Unit 4
This Is My Family.

Unit 5
I Like Fruit!

Unit 6
What Time Do You Go to School?

Unit 7
Can You Do This?

Unit 8
How Much Is This T-shirt?

Unit 9
What Are You Doing?

Unit 10
What's the Weather Like?

Unit 11
I Went to Australia!

Unit 12
What Do You Usually Do for New Year's?

Có thể bạn sẽ thích