Bộ sách Cờ tướng tinh tuyển

Giới thiệu

Cuốn sách này là bộ phận hình thành quan trọng về sự hoạt động của cờ tướng.
Trong tác phẩm nổi trội mà tác giả thu tập của 15 tác giả ở Hồng Kông, Đài Loan, Áo Môn.
Trong 352 ván. Tượng kỳ bài cục đã được tinh tuyển này tác giả chia thành 7 loại lớn là : Ván thắng liên chiếu, ván thắng phí liên chiếu, ván hoà, ván bài cục tự hình, ván bài cục đồ hình, ván bài cục thú vị và ván bài cục thực dụng; tromg 7 loại lớn này có 40 loại cục hình.

Các sách có trong Bộ sách Cờ tướng tinh tuyển