Bộ truyện tranh Đô rê mon truyện dài bản tiếng anh (giúp học tiếng anh)

Giới thiệu

Doraemon Long Stories (大長編どらえもん, Daichōhen Doraemon) is the 24-volume manga series written by Fujiko F. Fujio alongside with Doraemon. The first 16 volumes were adapted into animated movies after serializations, while the remaining eight volumes were based on the anime movies.
Đây là bản tiếng anh, giúp bạn vừa đọc truyện vừa học tiếng Anh hiệu quả

Các sách có trong Bộ truyện tranh Đô rê mon truyện dài bản tiếng anh (giúp học tiếng anh)