Bộ truyện tranh Những đóa sơn trà kia, sẽ vì em mà đơm hoa khoe sắc

blob-article

Trên ngọn đồi ấy…Ngôi nhà ấy sẽ là chốn dừng chân cho em…Những đóa sơn trà kia, sẽ vì em mà đơm hoa khoe sắc….