Tạp chí toán học và tuổi trẻ

blob-article

Một tạp chí ra đời khá lâu, ra hàng tháng đến nay đã có hơn 500 số. là một tạp chí dành cho các bạn yêu môn toán từ lâu, trải qua rất nhiều thế hệ học sinh chuyên toán đã đọc qua tạp chí này

Các Sách có trong Tạp chí toán học và tuổi trẻ