Trọn Bộ 25 Quyển Sách Business Edge

Giới thiệu

Bộ sách business edge gồm 25 đầu sách, thuộc 5 đề tài: Quản trị marketing, tài chính và kế toán, nguồn nhân lực, sản xuất và vận hành, tăng hiệu quả làm việc cá nhân. Các doanh nghiệp có thể tự học theo cách riêng phù hợp với kinh nghiệm cá nhân. Business Edge được xây dựng trên cơ sở kế thừa những thành công của bộ sách Doanh nhân tự học cũng do Nhà Xuất bản Trẻ phát hành.

Nhà Xuất bản Trẻ và Chương trình Phát triển Kinh tế tư nhân MPDF vừa phối hợp xuất bản bộ sách Business Edge chuyên về quản trị doanh nghiệp dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bộ sách gồm 20 tựa sách, thuộc 5 đề tài: Quản trị marketing, tài chính và kế toán, nguồn nhân lực, sản xuất và vận hành, tăng hiệu quả làm việc cá nhân.
Các doanh nghiệp có thể tự học theo cách riêng phù hợp với kinh nghiệm cá nhân. Business Edge được xây dựng trên cơ sở kế thừa những thành công của bộ sách Doanh nhân tự học cũng do Nhà Xuất bản Trẻ phát hành.

Nếu đọc những Bộ sách này, các doanh nghiệp sẽ thu lượm được những lợi ích sau:

• Thông tin thực tiễn, được đúc rút từ những kinh nghiệm kinh doanh thực tế
• Sách trình bày ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ áp dụng
• Có bài tập tự đánh giá đảm bảo người học nắm vững nội dung chính của từng bài học
• Có bài tập phân tích tình huống giúp người học áp dụng những điều vừa học vào công việc kinh doanh của riêng mình.​
1. Bộ sách Quản trị Tài chính – Kế toán gồm:

Kiểm soát chi phí
Lập và quản lý Ngân sách doanh nghiệp
Kế toán dành cho nhà Quản lý
Phân tích Dự án Đầu tư
2. Bộ sách về Quản Trị Marketing

Quan hệ công chúng
Nghiên cứu thị trường
Chăm sóc khách hàng
3. Bộ sách về Quản trị Sản xuất và Vận hành

Kiểm soát nguồn nhân lực vật chất
Tìm hiểu chất lượng
Đánh giá chất lượng
Đạt chất lượng
4. Bộ sách về Quản trị Nguồn Nhân lực:

Phân tích công việc
Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn kết quả công việc
Thu hút, tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực
Hệ thống tiền công và tiền lương
Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lý nguồn nhân lực
5. Bộ sách tăng hiệu quả làm việc cá nhân:

Tạo động lực làm việc
Thiết lập và sử dụng quyền lực
Quản lý thời gian
Thuật lãnh đạo nhóm
Làm chủ sự thay đổi
Ủy thác công việc hiệu quả
Hội họp và thuyết trình
Để trở nên hiệu quả hơn
Giải quyết vấn đề
Ra và thực thi quyết định
Hoạch định và kiểm soát công việc

Các sách có trong Trọn Bộ 25 Quyển Sách Business Edge