Trọn bộ 6 quyển giáo trình Hán ngữ

blob-article

Trọn bộ giáo trình hán ngữ 1,2,3,4,5,6 là bộ sách được xuất bản bởi Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Đây là giáo trình chuẩn được sử dụng rộng rãi tại các trường Đại học và Trung tâm tiếng Trung. Giáo trình được biên soạn theo hướng thực hành giao tiếp. Nhưng cũng giới thiệu khái quát cấu trúc ngữ pháp của tiếng Hán hiện đại.


Bộ Giáo trình Hán Ngữ gồm 3 tập (chia thành 6 quyển Thượng và Hạ):

Tập 1 gồm 2 quyển, mỗi quyển 15 bài
Tập 2 gồm 2 quyển, mỗi quyển 10 bài
Tập 3 gồm 2 quyển, mỗi quyển 13 bài