Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 8

Thể loại: Lớp 8 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 734
  • Kích thước : 39.90 MB
  • Số trang : 214
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 259
  • Số lượt xem : 2.604
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Công nghệ Lớp 8 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn. Sách gồm chín chương và ba phần:Vẽ Kỹ Thuật, Cơ Khí và Kỹ Thuật Điện cung cấp đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập Công nghệ …

Mục lục Sách Giáo Khoa Công nghệ Lớp 8 :

PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG I. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC
Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống
Bài 2. Hình chiếu
Bài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể
Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện
Bài 5, Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện
Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay
Bài 7. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ các khối tròn xoay
CHƯƠNG II. BẢN VẼ KỸ THUẬT
Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt
Bài 9. Bản vẽ chi tiết
Bài 10. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt
Bài 11. Biểu diễn ren
Bài 12. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren
Bài 13. Bản vẽ lắp
Bài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản
Bài 15. Bản vẽ nhà
Bài 16. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ nhà đơn giản
Tổng kết và ôn tập Phần một
PHẦN HAI. CƠ KHÍ

Bài 17. Vài trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống
CHƯƠNG III. GIA CÔNG CƠ KHÍ
Bài 18. Vật liệu cơ khí
Bài 19. Bài tập thực hành : Vật liệu cơ khí
Bài 20. Dụng cụ cơ khí
Bài 21 .Cưa và đục kim loại
Bài 22. Dũa và khoan kim loại
Bài 23 .Thực Hành : Đo và vạch dấu
CHƯƠNG IV. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép
Bài 25. Mối ghép cố định mối ghép không tháo được
Bài 26. Mối ghép tháo được
Bài 27. Mối ghép động
Bài 28. Thực Hành : Ghép nối chi tiết
CHƯƠNG V. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG
Bài 29 . Truyền chuyển động
Bài 30. Biến đổi chuyển động
Bài 31. Thực Hành: Truyền và biến đổi chuyển động
Tổng kết và ôn tập Phần hai
PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống
CHƯƠNG VI. AN TOÀN ĐIỆN
Bài 33. An toàn điện
Bài 34 .Thực Hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện
Bài 35. Thực Hành : Cứu người bị tai nạn điện
CHƯƠNG VII. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH
Bài 36. Vật liệu kỹ thuật điện
Bài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện
Bài 38. Đồ Dùng Loại Điện – Quang, Đèn Sơi Đốt
Bài 39. Đèn huỳnh quang
Bài 40. Thực Hành : Đèn ống huỳnh quang
Bài 41. Đồ dùng loại Điện – Nhiệt : Bàn là điện
Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện
Bài 43. Thực hành : Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện
Bài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ: Quạt điện, máy bơm nước
Bài 45. Thực Hành : Quạt điện
Bài 46. Máy biến áp một pha
Bài 47. Thực Hành: Máy biến áp
Bài 48. Sử dụng hợp lý điện năng
Bài 49. Thực Hành :Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình
Tổng kết và ôn tập Chương VI – VII
CHƯƠNG VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà
Bài 51. Thiết bị đóng- cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà
Bài 52. Thực Hành : Thiết bị đóng – cắt và lấy điện
Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà
Bài 54. Thực Hành: Cầu trì
Bài 55. Sơ đồ điện
Bài 56. Thực Hành : Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện
Bài 57. Thực Hành : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
Bài 58. Thiết kế mạch điện
Bài 59. Thực Hành : Thiết kế mạch điện
Ôn tập Chương VIII

Thuộc bộ sách