Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 7

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Dược
  • Lượt đọc : 2.024
  • Kích thước : 16.10 MB
  • Số trang : 190
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 888
  • Số lượt xem : 5.279
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành.Sách gồm 3 phần và 10 chương cung cấp đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý giúp các em học tốt môn địa lớp 7.

Mục lục Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 7 :

Phần một . THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG
Bài 1. Dân số
Bài 2. Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới
Bài 3. Quần cư. Đô thị hoá
Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi
Phần hai. CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ
Chương I – MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG
Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm
Bài 6. Môi trường nhiệt đới
Bài 7. Môi trường nhiệt đới gió mùa
Bài 8. Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng
Bài 9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
Bài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng
Bài 11. Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng
Bài 12. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng
Chương II – MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA
Bài 13. Môi trường đới ôn hoà
Bài 14. Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoà
Bài 15. Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hoà
Bài 16. Đô thị hoá ở đới ôn hoà
Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà
Bài 18. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hoà
Chương III – MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC
Bài 19. Môi trường hoang mạc
Bài 20. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc
Chương IV – MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH
Bài 21. Môi trường đới lạnh
Bài 22. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh
Chương V – MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI
Bài 23. Môi trường vùng núi
Bài 24. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi
Phần ba: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC
Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng
Chương VI. CHÂU PHI
Bài 26. Thiên nhiên châu Phi
Bài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)
Bài 28. Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi
Bài 29. Dân cư, xã hội châu Phi
Bài 30. Kinh tế châu Phi
Bài 31. Kinh tế Châu Phi (tiếp theo)
Bài 32. Các khu vực châu Phi
Bài 33. Các khu vực châu Phi (tiếp theo)
Bài 34. Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi
Chương VII – CHÂU MĨ
Bài 35. Khái quát châu Mĩ
Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ
Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ
Bài 38. Kinh tế Bắc Mĩ
Bài 39. Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)
Bài 40. Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp
Bài 41. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
Bài 42. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ
Bài 44. Kinh tế Trung và Nam Mĩ
Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
Bài 46. Thực hành: Sự phân hoá của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy núi An-Đét
Chương VIII – CHÂU NAM CỰC
Bài 47. Châu Nam Cực – Châu lục lạnh nhất thế giới
Chương IX – CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Bài 48. Thiên nhiên châu Đại Dương
Bài 49. Dân cư và kinh tế châu Đại Dương
Bài 50. Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a
Chương X – CHÂU ÂU
Bài 51. Thiên nhiên châu Âu
Bài 53. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu
Bài 54. Dân cư, xã hội châu Âu
Bài 55. Kinh tế châu Âu
Bài 56. Khu vực Bắc Âu
Bài 57. Khu vực Tây và Trung Âu
Bài 58. Khu vực Nam Âu
Bài 59. Khu vực Đông Âu
Bài 60. Liên minh Châu Âu
Bài 61. Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu Âu

Thuộc bộ sách