Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 6

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Hà Nhật Thăng
  • Lượt đọc : 1.018
  • Kích thước : 2.32 MB
  • Số trang : 50
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 224
  • Số lượt xem : 3.266
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 6 được bộ giáo dục và đào tạo biên soạn và phát hành.Cuốn sách gồm 18 bài rèn luyện cho học sinh những phẩm chất và đức tính cao đẹp …

Mục lục Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 6 :

Bài 1: Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể

Bài 2: Siêng năng, Kiên trì

Bài 3: Tiết kiệm

Bài 4: Lễ độ

Bài 5: Tôn trọng kỷ luật

Bài 6: Biết ơn

Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên

Bài 8: Sống chan hòa với mọi người

Bài 9: Lịch sự, tế nhị

Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội

Bài 11: Mục đích học tập của học sinh

Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em

Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông

Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập

Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

Thuộc bộ sách