Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 8

Thể loại: Lớp 8 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 4.091
  • Kích thước : 8.16 MB
  • Số trang : 62
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.021
  • Số lượt xem : 10.439
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 8 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn. Sách gồm 21 bài học hữu ích dạy học sinh những đức tính cao đẹp và cần thiết cho mỗi con người…

Bài 1: Tôn trọng lẽ phải
Bài 2: Liêm khiết
Bài 3: Tôn trọng người khác
Bài 4: Giữ chữ tín
Bài 5: Pháp luật và kỷ luật
Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
Bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị – xã hội
Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
Bài 10: Tự lập
Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo
Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội
Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS
Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng
Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
Bài 19: Quyền tự do ngôn luận
Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thuộc bộ sách