Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh 11
Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh 11

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh 11

Tác giả : Đặng Đức Thắng

  • Số trang : 117
  • Lượt xem : 18701
  • Lượt tải: 3092
  • Đã đọc : 9794
  • Kích thước : 19.93 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh 11

Cuốn sách giáo khoa Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh 11 do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấn hành nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 11 cuốn tài liệu đề học về bộ môn quốc phòng, an ninh

Sách giáo khoa Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh 11 cung cấp cho các em các bài học gồm:

BÀI 1: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
BÀI 2: LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH
BÀI 3: BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VÀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA
BÀI 4: GIỚI THIỆU SÚNG TIỂU LIÊN AK VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC
BÀI 5: KỸ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC
BÀI 6: KỸ THUẬT SỬ DỤNG LƯU ĐẠN
BÀI 7: KỸ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG

Danh sách bình luận

Thuộc bộ

Bộ sách giáo khoa lớp 11

Xem chi tiết

Brand Slider