Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh 12
Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh 12

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh 12

Tác giả : Đặng Đức Thắng

  • Số trang : 104
  • Lượt xem : 60189
  • Lượt tải: 9430
  • Đã đọc : 34678
  • Kích thước : 20.62 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh 12

Sách Giáo dục quốc phòng – An ninh 12, của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam được các tác giả biên soạn làm, là tài liệu học tập cho học sinh lớp 12 học môn giáo dục quốc phòng và là tài liệu giảng dạy, tham khảo cho các giáo viên và phụ huynh.

NỘI DUNG SÁCH GỒM CÁC PHẦN:
1. Đội ngũ đơn vị
2. Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
3. Tổ chức quân đội và công an nhân dân Việt Nam
4. Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo
5. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt nam và luật công an nhân dân
6. Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường
7. Lợi dụng địa hình, địa vật
8. Công tác phòng không nhân dân
9. Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc

Danh sách bình luận

Thuộc bộ

Bộ sách giáo khoa lớp 12

Xem chi tiết

Brand Slider