Sách Giáo Khoa Hình Học 12

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Trần Văn Hạo
  • Lượt đọc : 3.262
  • Kích thước : 8.32 MB
  • Số trang : 116
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.459
  • Số lượt xem : 8.248
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Hình Học Lớp 12 gồm 116 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, đây là cuốn SGK Hình học 12 cơ bản chính thống được dành cho học sinh khối 12. Sách được sử dụng cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập tại các trường THPT và cơ sở giáo dục trên toàn quốc với các kiến thức Hình học căn bản mà mọi học sinh lớp 12 cần có. Sách còn giúp bạn đọc tra cứu các kiến thức chuẩn Hình học 12.

Sách được biên soạn bởi các tác giả: Trần Văn Hạo, Nguyễn Mộng Hy, Khu Quốc Anh, Trần Đức Huyên.

Sách Giáo Khoa Hình Học Lớp 12 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm ba phần :Khối đa diện ;Mặt nón , mặt trụ , mặt cầu ;Phương pháp tọa độ trong không gian …

Mục lục Sách Giáo Khoa Hình Học Lớp 12 :

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN
Bài 1. Khái niệm về khối đa diện
Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Ôn tập chương I – Khối đa diện
Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Hình học 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Hình học 12
CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay
Bài 2. Mặt cầu
Ôn tập chương II – Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Hình học 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Hình học 12
CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian
Bài 2. Phương trình mặt phẳng
Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian
Ôn tập chương III – Phương pháp toạ độ trong không gian
Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Hình học 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Hình học 12
ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12

Thuộc bộ sách