Sách Giáo Khoa Ngữ Văn 12 Tập 1

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Phan Trọng Luận
  • Lượt đọc : 81.835
  • Kích thước : 9.01 MB
  • Số trang : 226
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 25.009
  • Số lượt xem : 189.817
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm hai tập cung cấp đầy đủ kiến thức tóm tắt, phân tích, nghị luận,…

Mục lục Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 :

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 Tập 1

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX
Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) – Phần 1: Tác giả
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) – Phần 2: Tác phẩm
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)
Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi)
Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ)
Nghị luận về một hiện tượng đời sống
Phong cách ngôn ngữ khoa học
Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội
Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003
Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
Tây tiến (Quang Dũng)
Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
Việt Bắc (Tố Hữu) – Phần 1: Tác giả
Luật thơ
Việt Bắc (Tố Hữu) – Phần 2: Tác phẩm
Phát biểu theo chủ đề
Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)
Đất nước (Nguyễn Đình Thi)
Luật thơ (Tiếp theo)
Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học
Dọn về làng (Nông Quốc Chấn)
Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)
Đò lèn (Nguyễn Duy)
Thực hành một số phép tu từ cú pháp
Sóng (Xuân Quỳnh)
Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận
Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)
Bác ơi! (Tố Hữu)
Tự do (P.Ê-luy-a)
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
Quá trình văn học và phong cách văn học
Người lái đò sông đà (Nguyễn Tuân)
Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp)
Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 1
Kiểm tra tổng hợp học kì 1

Thuộc bộ sách